Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 35: Chèn các đối tượng đồ họa (hình ảnh, hình vẽ, biểu đồ…)


CHÈN HÌNH ẢNH:

- Đặt con trỏ vào nơi định chèn ảnh

- Từ tab Insert và nhóm Illustrations , chọn lệnh Picture

- Chọn đường dẫn đến vị trí lưu ảnh

CHÈN HÌNH VẼ:

- Từ tab Insert và nhóm Illustrations , chọn lệnh Shapes

- Chọn một hình từ menu này

- Con trỏ biến thành một dấu chữ thập màu đen

- Giữ chuột trái và kéo chuột để tạo hình

CHÚ Ý:

- Giữ Shift khi vẽ hình chữ nhật sẽ tạo hình vuông.Giữ Shift khi vẽ hình ovan sẽ tạo hình tròn

- Giữ Shift khi vẽ đường line sẽ tạo đường thẳng

CHÈN BIỂU ĐỒ:

- Từ tab Insert và nhóm Illustrations , chọn lệnh Chart

- Một biểu đồ dạng cột mặc định và một bảng chứa dữ liệu mẫu sẽ được hiển thị

- Thay đổi dữ liệu trong bảng mẫu

- Nhấn chuột ra vị trí bên ngoài bảng để xem các kết quả trong biểu đồ

CHÈN BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP:

- Từ tab Insert và nhóm Illustrations , chọn lệnh Smart Art

- Chọn một mẫu biểu đồ từ danh sách

- Thay đổi dữ liệu trong biểu đồ

- Nhấn chuột ra vị trí bên ngoài bảng để xem các kết quả trong biểu đồ

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Trong phần này, học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản nhất về Word:

  - Mở phần mềm, giới thiệu các thành phần của giao diện.

  - Các thao tác cơ bản khi làm việc với Word.

  - Thiết lập tùy chọn ứng dụng để nâng cao hiệu quả làm việc.


  Phần 2: Tạo tài liệu

  Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

  - Nhập văn bản

  - Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

  - Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản


  Phần 3: Định dạng

  Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn tạo các định dạng cho văn bản và đoạn văn bản:

  - Thiết lập định dạng văn bản

  - Thiết lập căn lề, thụt đầu dòng, khoảng cách đoạn văn bản

  - Đánh dấu, đánh số đề mục

  - Tạo các đường viền. Tạo trang bìa văn bản


  Phần 4: Đối tượng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm rõ các thao tác về các đối tượng trong Word:

  - Làm việc với bảng biểu

  - Làm việc với các đối tượng đồ họa như đồ thị, hình ảnh, hình vẽ...


  Phần 5: Trộn thư

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác trộn thư trong phần kiến thức này:

  - Trộn thư thủ công

  - Trộn thư theo từng bước tự động


  Phần 6: Xuất dữ liệu

  Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

  - Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

  - Thao tác in ấn văn bản