Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính


CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần này sẽ giúp Học sinh tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Nắm được khái niệm hệ điều hành. Nhận thức tầm quan trọng và nhiệm vụ chính của hệ điều hành.

- Bư­ớc đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính,­ tập tin, thư­ mục.

- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.

- Hiểu được khái niệm đường dẫn, thư mục, thực hiện được các thao tác chính đối với tập tin và thư­ mục. Thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.

- Làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.

- Giới thiệu màn hình làm việc của Windows

HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành 03:55


Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì 15:15


Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 00:00


Bài 12: Hệ điều hành Windows 00:00


Bài thực hành 2: Làm quen với Windows 7 00:00


Bài tập 00:00


Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục 00:00


Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin 00:00Học tiếng Anh

Bài cùng chuyên mục • CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  Phần này sẽ giúp Học sinh tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con ng­­­ười.Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con ng­­ười trong các hoạt động thông tin.

  - Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.

  - Biết được các khả năng ­ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

  - Thấy được những khả năng cua may tinh và sự hạn chế của máy tính. Đặc biệt là máy tính không có tư duy, nó chỉ là công cụ trợ giúp con người.

  - Hiểu đ­ược mô hình quá trình ba bước.

  - Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân. Biết đ­ược máy tính hoạt động theo chương trình.

  - Nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân.

  - Biết cách bật và tắt máy, các thao tác cơ bản với bàn phím, chuột.


  CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP

  Phần này sẽ giúp Học sinh tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Có kiến thức về cấu tạo chung của chuột và bàn phím.

  - Biết cách sử dụng chuột và thực hành với phần mềm Mouse Skills.

  - Biết cách sử dụng bàn phím và thực hành luyện gõ với phần mềm Mario.

  - Biết cách sử dụng Phần mềm Solar System 3D simulator để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.


  CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH

  Phần này sẽ giúp Học sinh tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Nắm được khái niệm hệ điều hành. Nhận thức tầm quan trọng và nhiệm vụ chính của hệ điều hành.

  - Bư­ớc đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính,­ tập tin, thư­ mục.

  - Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.

  - Hiểu được khái niệm đường dẫn, thư mục, thực hiện được các thao tác chính đối với tập tin và thư­ mục. Thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.

  - Làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.

  - Giới thiệu màn hình làm việc của Windows


  CHƯƠNG IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN

  Phần này sẽ giúp Học sinh tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Nắm được sơ qua về giao diện Microsoft Word.

  - Các thao tác cơ bản trên phần mềm Word.

  - Hiểu rõ các thành phần của một văn bản, và quy tắc gõ văn bản trong Word. Cách gõ văn bản chữ tiếng Việt.

  - Thực hành gõ văn bản và soạn thảo và một vài thao tác đơn giản với văn bản. Nắm được và thực hành định dạng kí tự, định dạng đoạn văn. Chèn được hình ảnh và bảng vào văn bản.