Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

2,546,382 lượt xem Bình luận

LẬP TRÌNH PASCAL

Giảng viên Việt Nam: Th.S Khổng Thanh Huyền

Số lượng bài học: 100 bài giảng & thực hành

Trắc nghiệm: Trên 1000 câu

Bài tập thực hành: Không giới hạn(cập nhật liên tục)

Bạn đặt câu hỏi: Chuyên gia sẽ trả lời(không giới hạn)

Với đội ngũ làm việc liên tục, nghiêm túc và tâm huyết, chúng tôi đã sản xuất 100 bài giảng và bài thực hành dành cho các bạn trẻ Việt Nam yêu thích lập trình và muốn tìm hiểu về nó.

Xem thêm »

Pascal là ngôn ngữ lập trình được tạo ra để khuyến khích việc thực hành lập trình trong trường học và được phát triển để giảng dạy về lập trình. Đây là ngôn ngữ đơn giản, dễ học, là nền tảng để bạn có thể học các ngôn ngữ lập trình khác sau khi bạn đã có tư duy lập trình và kỹ năng lập trình.

Ở Việt Nam, Pascal là ngôn ngữ lập trình được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa môn Tin học trong các trường phổ thông và được sử dụng trong những kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học đến cấp quốc gia.

Trong khóa học này, bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ lập trình Pascal như: các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học. Các câu lệnh có cấu trúc: câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc: kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file. Chương trình con: chương trình con dạng thủ tục, chương trình con dạng hàm. Viết được các chương trình sử dụng các kiến thức đó và những chương trình ứng dụng bằng Pascal. Mỗi bài giảng sẽ có trắc nghiệm để kiểm tra khả năng tiếp thu bài học của các em … chúng tôi tự hào khi đưa sản phần giáo dục này đến tay các bạn yêu thích học lập trình ở Việt Nam.

Chúng tôi cam kết các bạn sẽ biết lập trình và sẽ lập trình thành công những bài toán, những trò chơi. Cam kết hoàn lại 100% tiền học phí nếu bạn không hài lòng hoặc cảm thấy không tiến bộ sau khóa học!

« Thu gọn


Ngôn ngữ lập trình Pascal

  • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal
  • Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc
  • Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
  • Phần 4: Chương trình con
Xem tất cả | Đóng tất cả
Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì.

- Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal.

- Học được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép toán và hàm sử dụng được với các kiểu dữ liệu đó, hằng là gì, biến là gì, các bước giải bài toán tin học.

- Viết được các chương trình đơn giản.

1.1 Mở đầu

Bài 1 - Ngôn ngữ lập trình là gì? 06:09


Bài 2 - Ngôn ngữ lập trình Pascal 13:39


Bài 3 - Thành phần của Pascal1 09:26


Bài 4 - Thành phần của Pascal2 13:51


1.2 Lập trình với Pascal

Bài 5 - Cấu trúc chương trình 11:07


Bài 6 - Các kiểu dữ liệu cơ bản 12:41


Bài 7 - Phép toán 14:54


Bài 8 - Hàm số học 07:47


Bài 9 - Biểu thức 12:28


Bài 10 - Hằng 09:30


Bài 11 - Biến1 06:15


Bài 12 - Biến2 05:38


Bài 13 - Biến3 07:04


Bài 14 - Bài toán và thuật toán 08:35


Bài 15 - Cấu trúc dữ liệu 05:56


Bài 16 - Xuất dữ liệu 10:27


Bài 17 - Trình bày dữ liệu 12:50


Bài 18 - Nhập dữ liệu 11:57


Phần 2: Câu lệnh có cấu trúc

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Biết được cách sử dụng các câu lệnh có cấu trúc: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp.

- Viết được các chương trình đơn giản sử dụng câu lệnh có cấu trúc.

2.1 Câu lệnh điều kiện

Bài 19 - Câu lệnh If 07:39


Bài 20 - Câu lệnh If/Else 06:20


Bài 21 - Câu lệnh If/Else liên tiếp 10:19


Bài 22 - Câu lệnh If lồng nhau 08:56


Bài 23 - Câu lệnh Case 12:41


Bài 24 - Câu lệnh Case/Else 05:50


2.2 Câu lệnh lặp

Bài 25 - Câu lệnh For 10:11


Bài 26 - Câu lệnh For/DownTo 07:10


Bài 27 - Câu lệnh While 06:34


Bài 28 - Câu lệnh Repeat/Until 06:29


Phần 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Biết được cách khai báo một số kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu mảng, kiểu tập hợp, kiểu bản ghi, kiểu file.

- Viết được các chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc.

3.1 Kiểu dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ trong

Bài 29 - Mảng một chiều 08:02


Bài 30 - Mảng hai chiều 12:00


Bài 31 - Kiểu tập hợp 11:27


Bài 32 - Kiểu bản ghi 12:07


3.2 Kiểu dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Bài 33 - Kiểu File 08:23


Phần 4: Chương trình con

Phần này sẽ giúp học viên tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Biết cách viết chương trình con: Chương trình con dạng thủ tục, chương trình con dạng hàm.

- Viết được các chương trình sử dụng chương trình con.

4.1 Chương trình con dạng thủ tục

Bài 34 - Chương trình con dạng thủ tục 07:06


4.2 Chương trình con dạng hàm

Bài 35 - Chương trình con dạng hàm 07:11