Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 16: Chọn hàng


CHỌN HÀNG ĐƠN

- Đặt con trỏ ở đầu hàng cần chọn

- Nhấn chuột trái

CHỌN VÙNG GỒM CÁC HÀNG LIỀN KỀ

- Đặt con trỏ ở đầu một hàng

- Nhấn chuột trái chọn hàng đầu tiên

- Giữ chuột trái và kéo chuột qua các hàng muốn chọn

- Thả chuột khi chọn xong

CHỌN VÙNG GỒM CÁC HÀNG KHÔNG LIỀN KỀ

- Đặt con trỏ ở đầu một hàng

- Nhấn chuột trái chọn hàng đầu tiên

- Nhấn giữ phím CTRL , sau đó chọn thêm hàng khác

- Thả phím CTRL khi chọn xong

« Thu gọn


Phần 3: Quản lý bảng tính

Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

- Thao tác với hàng và cột

- Thao tác với bảng tính

3.1 Hàng và cột

Bài 16: Chọn hàng 02:20


Bài 17: Chọn cột 02:06


Bài 18: Chèn thêm và xóa các hàng, cột 02:56


Bài 19: Thay đổi chiều rộng cột và chiều cao hàng 03:43


3.2 Bảng tính

Bài 20: Chuyển, chèn thêm, xóa sheet 02:58


Bài 21: Đổi tên, sao chép, di chuyển sheet 03:55Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn