Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 30: Định dạng số


ĐỊNH DẠNG SỐ THẬP PHÂN

- Home / nhóm Cells / Format / Format Cells (Ctrl + 1)

- Tab Number / Number

- Decimal Places: để tăng hoặc giảm số chữ số sau dấu phẩy

- Sample: xem trước kiểu định dạng

ĐỊNH DẠNG SỐ KIỂU PHẦN TRĂM

- Tab Home / nhóm Cells / Format / Format Cells (Ctrl + 1)

- Number / Percentage

- Decimal Places: để tăng hoặc giảm số chữ số sau dấu phẩy

- Sample: xem trước kiểu định dạng

ĐỊNH DẠNG SỐ THEO KIỂU TIỀN TỆ

- Tab Home / nhóm Cells / Format / Format Cells (Ctrl + 1)

- Number / Currency

- Decimal Places: để tăng hoặc giảm số chữ số sau dấu phẩy

- Sample: xem trước kiểu định dạng

- Symbol: chọn một ký hiệu tiền tệ

ĐỊNH DẠNG THEO KIỂU TÙY CHỌN BẤT KỲ

- Tab Home / nhóm Cells / Format / Format Cells (Ctrl + 1)

- Number / Custom

- Sample: xem trước kiểu định dạng

- Type: gõ kiểu định dạng tùy chọn

+ Dấu #: đại diện cho 1 kí tự

+ Dấu “”: để hiển thị nội dung bất kỳ

ĐỊNH DẠNG THEO KIỂU PHÂN CÁCH HÀNG NGHÌN

- Tab Home / nhóm Cells / Format / Format Cells (Ctrl + 1)

- Tab Number / Number

- Decimal Places: để tăng hoặc giảm số chữ số sau dấu phẩy

- Sample: xem trước kiểu định dạng

- Use 1000 Separator: chọn dấu phân cách hàng nghìn

BIỂU TƯỢNG ĐỊNH DẠNG SỐ TRÊN THANH RIBBON

- Home / nhóm Number

- Chọn kiểu định dạng trong tùy chọn General

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn