Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 12: Hiệu ứng chuyển slide


TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN SLIDE

- Chọn 1 slide

- Tab Transition / nhóm Transition to This Slide

- None : không có hiệu ứng (mặc định)

- Chọn 1 hiệu ứng từ danh sách

Preview : kiểm tra kết quả hiệu ứng

THIẾT LẬP TÙY CHỌN HIỆU ỨNG CHUYỂN SLIDE

- Tab Transition / nhóm Transition to This Slide / Effects Options

- Chọn 1 tùy chọn từ danh sách

ÁP DỤNG 1 HIỆU ỨNG CHO TOÀN BỘ BẢN THUYẾT TRÌNH

- Tạo 1 hiệu ứng cho 1 slide

- Nhóm Timing / Apply to All

- Ấn F5: chạy bản thuyết trình từ đầu

- Ấn ESC : thoát chế độ thuyết trình

THIẾT LẬP THỜI GIAN HIỆU ỨNG CHUYỂN SLIDE

- Nhóm Timing / Duration

- Nhập thời gian

THIẾP LẬP HIỆU ỨNG CHUYỂN SLIDE KÈM ÂM THANH

- Nhóm Timing / Sound

- No Sound : không kèm âm thanh

- Chọn 1 âm thanh từ danh sách

- Chọn âm thanh khác: Other Sound

- Loop Until Next Sound : âm thanh lặp lại đến khi gặp âm thanh khác

THIẾT LẬP THỜI GIAN TỰ ĐỘNG CHUYỂN SLIDE

- Nhóm Timing / Advance Slide

- On Mouse Click : chuyển slide khi nhấp chuột

- After : đặt thời gian tự chuyển động slide

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Đây là phần mở đầu, học viên sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về PowerPoint:

  - Làm quen với ứng dụng trình chiếu

  - Thuyết trình hiệu quả cần tuân theo các quy tắc


  Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

  - Tạo Slide

  - Tạo Slide chủ (Master Slide)


  Phần 3: Văn bản

  Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về văn bản trong PowerPoint sau khi học xong phần kiến thức này:

  - Xử lý văn bản

  - Định dạng văn bản


  Phần 4: Biểu đồ

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

  - Sử dụng biểu đồ đồ thị

  - Biểu đồ phân cấp


  Phần 5: Đối tượng đồ họa

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về các đối tượng đồ họa trong PowerPoint:

  - Các đối tượng hình ảnh, hình vẽ

  - Các đối tượng âm thanh, video, clip


  Phần 6: Chuẩn bị xuất kết quả thuyết trình

  Đây là phần kiến thức quan trọng của PowerPoint, phần này cung cấp cho học viên các thao tác về hiệu ứng nổi bật như:

  - Hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng hoạt họa

  - Sử dụng liên kết Trigger

  - Xuất bản thuyết trình