Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 47: Kích cỡ trang tài liệu


THIẾT LẬP KÍCH CỠ TRANG

- Tab Page Layout / nhóm Page Setup

- Size

- Chọn kích cỡ trang cần thiết

- More Paper Sizes : chọn các trang kích cỡ khác

« Thu gọn


Phần 6: Xuất dữ liệu

Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

- Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

- Thao tác in ấn văn bản

6.1 Thiết lập

Bài 46: Hướng dẫn tài liệu 02:42


Bài 47: Kích cỡ trang tài liệu 01:51


Bài 48: Lề trang tài liệu 01:54


Bài 49: Chèn đầu trang, chân trang 03:59


Bài 50: Chèn số trang tự động 03:11


6.2 Kiểm tra và in

Bài 51: Xem trước tài liệu 02:16


Bài 52: Thao tác in 04:06Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Trong phần này, học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản nhất về Word:

  - Mở phần mềm, giới thiệu các thành phần của giao diện.

  - Các thao tác cơ bản khi làm việc với Word.

  - Thiết lập tùy chọn ứng dụng để nâng cao hiệu quả làm việc.


  Phần 2: Tạo tài liệu

  Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

  - Nhập văn bản

  - Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

  - Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản


  Phần 3: Định dạng

  Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn tạo các định dạng cho văn bản và đoạn văn bản:

  - Thiết lập định dạng văn bản

  - Thiết lập căn lề, thụt đầu dòng, khoảng cách đoạn văn bản

  - Đánh dấu, đánh số đề mục

  - Tạo các đường viền. Tạo trang bìa văn bản


  Phần 4: Đối tượng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm rõ các thao tác về các đối tượng trong Word:

  - Làm việc với bảng biểu

  - Làm việc với các đối tượng đồ họa như đồ thị, hình ảnh, hình vẽ...


  Phần 5: Trộn thư

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác trộn thư trong phần kiến thức này:

  - Trộn thư thủ công

  - Trộn thư theo từng bước tự động


  Phần 6: Xuất dữ liệu

  Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

  - Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

  - Thao tác in ấn văn bản