Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 22 - Tạo bản nhạc và hiệu ứng cho đàn Piano


Phần 2: Sử dụng khối lệnh trong SCRATCH

Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Chức năng và cách sử dụng các khối lệnh của Scratch.

- Xây dựng các kịch bản đơn giản của từng nhóm lệnh cho hoạt động của các nhân vật: Nhóm lệnh Motion, nhóm lệnh Looks, nhóm lệnh Sound, nhóm lệnh Pen, nhóm lệnh Data, nhóm lệnh Events, nhóm lệnh Control, nhóm lệnh Sensing, nhóm lệnh Operators.

2.1 Nhóm lệnh Motion

Bài 14 - Làm nhân vật di chuyển 06:23


Bài 15 - Làm nhân vật quay 05:03


Bài 16 - Di chuyển nhân vật theo chuột 05:59


2.2 Nhóm lệnh Looks

Bài 17 - Làm nhân vật nói 08:19


Bài 18 - Thay đổi tư thế của nhân vật 08:23


Bài 19 - Thay đổi màu sắc nhân vật 06:20


2.3 Nhóm lệnh Sound

Bài 20 - Làm nhân vật nhảy theo nhạc 08:59


Bài 21 - Di chuyển nhân vật theo tiếng trống 06:53


Bài 22 - Tạo bản nhạc và hiệu ứng cho đàn Piano 08:55


2.4 Nhóm lệnh Pen

Bài 23 - Chụp ảnh nhân vật di chuyển 06:33


Bài 24 - Điều khiển nhân vật vẽ hình vuông 07:31


Bài 25 - Điều khiển nhân vật vẽ đường thẳng đổi màu 04:53


2.5 Nhóm lệnh Data

Bài 26 - Đếm số lần nhân vật nhảy lên 09:47


Bài 27 - Điều chỉnh tốc độ ô tô 09:07


Bài 28 - Lựa chọn đồ vật yêu thích 10:27


2.6 Nhóm lệnh Events

Bài 29 - Tạo hiệu ứng cho tên của em 10:04


Bài 30 - Giới thiệu vị trí đang đứng 09:16


Bài 31 - Điều khiển nhân vật khi nhận tín hiệu 06:11


2.7 Nhóm lệnh Control

Bài 32 - Kiểm tra trái cây trong danh sách 07:05


Bài 33 - Kiểm tra trái cây trong danh sách (tiếp) 05:37


Bài 34 - Di chuyển nhân vật chạm biên dừng lại 04:48


2.8 Nhóm lệnh Sensing

Bài 35 - Điều khiển nhân vật di chuyển bằng cách đổi màu 06:44


Bài 36 - Điều khiển nhân vật hỏi và trả lời 06:27


Bài 37 - Điều khiển nhân vật di chuyển bằng giọng nói 00:00


2.9 Nhóm lệnh Operators

Bài 38 - Tính diện tích hình vuông 06:04


Bài 39 - Kiểm tra tuổi của một người 07:53


Bài 40 - Điều khiển nhân vật di chuyển bằng chuột và màu sắc 06:38Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Làm quen với môi trường làm việc của Scratch.

  - Biết cách làm việc với các thành phần của Scratch: Nhân vật, hình nền, khối lệnh, công cụ vẽ, chỉnh sửa âm thanh.


  Phần 2: Sử dụng khối lệnh trong SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Chức năng và cách sử dụng các khối lệnh của Scratch.

  - Xây dựng các kịch bản đơn giản của từng nhóm lệnh cho hoạt động của các nhân vật: Nhóm lệnh Motion, nhóm lệnh Looks, nhóm lệnh Sound, nhóm lệnh Pen, nhóm lệnh Data, nhóm lệnh Events, nhóm lệnh Control, nhóm lệnh Sensing, nhóm lệnh Operators.


  Phần 3: Thiết kế dự án SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Sử dụng Scratch cho lĩnh vực: Những câu chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật ..

  - Thiết kế một số dự án cho các lĩnh vực.