Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 41 - Chúc mừng sinh nhật


Phần 3: Thiết kế dự án SCRATCH

Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Sử dụng Scratch cho lĩnh vực: Những câu chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật ..

- Thiết kế một số dự án cho các lĩnh vực.

3.1 Âm nhạc

Bài 41 - Chúc mừng sinh nhật 12:48


3.2 Phim hoạt hình

Bài 42 - Cuộc đua 00:00


3.3 Những câu chuyện

Bài 43 - Cùng tới công viên 21:26


3.4 Trò chơi

Bài 44 - Trò chơi hứng táo 00:00


3.5 Mỹ thuật

Bài 45 - Thiết kế và làm chong chóng quay 17:07Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Làm quen với môi trường làm việc của Scratch.

  - Biết cách làm việc với các thành phần của Scratch: Nhân vật, hình nền, khối lệnh, công cụ vẽ, chỉnh sửa âm thanh.


  Phần 2: Sử dụng khối lệnh trong SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Chức năng và cách sử dụng các khối lệnh của Scratch.

  - Xây dựng các kịch bản đơn giản của từng nhóm lệnh cho hoạt động của các nhân vật: Nhóm lệnh Motion, nhóm lệnh Looks, nhóm lệnh Sound, nhóm lệnh Pen, nhóm lệnh Data, nhóm lệnh Events, nhóm lệnh Control, nhóm lệnh Sensing, nhóm lệnh Operators.


  Phần 3: Thiết kế dự án SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Sử dụng Scratch cho lĩnh vực: Những câu chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật ..

  - Thiết kế một số dự án cho các lĩnh vực.