Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 2 - Lập trình Scratch trên phần mềm


Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình SCRATCH

Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

- Làm quen với môi trường làm việc của Scratch.

- Biết cách làm việc với các thành phần của Scratch: Nhân vật, hình nền, khối lệnh, công cụ vẽ, chỉnh sửa âm thanh.

1.1 Làm quen với Scratch

Bài 1 - Lập trình Scratch trên trang web 11:47


Bài 2 - Lập trình Scratch trên phần mềm 07:27


Bài 3 - Giao diện của Scratch 07:41


1.2 Các thành phần của Scratch

Bài 4 - Sân khấu trong Scratch 05:27


Bài 5 - Nhân vật trong Scratch 07:14


Bài 6 - Hình nền trong Scratch 03:53


Bài 7 - Khối lệnh trong Scratch 06:54


Bài 8 - Kịch bản trong Scratch 08:07


Bài 9 - Khu vực vẽ trong Scratch 07:30


Bài 10 - Chế độ vẽ Vector 08:16


Bài 11 - Chế độ vẽ Bitmap 13:17


Bài 12 - Khu vực âm thanh trong Scratch 06:37


Bài 13 - Cửa sổ trợ giúp 04:12Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Làm quen với môi trường làm việc của Scratch.

  - Biết cách làm việc với các thành phần của Scratch: Nhân vật, hình nền, khối lệnh, công cụ vẽ, chỉnh sửa âm thanh.


  Phần 2: Sử dụng khối lệnh trong SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Chức năng và cách sử dụng các khối lệnh của Scratch.

  - Xây dựng các kịch bản đơn giản của từng nhóm lệnh cho hoạt động của các nhân vật: Nhóm lệnh Motion, nhóm lệnh Looks, nhóm lệnh Sound, nhóm lệnh Pen, nhóm lệnh Data, nhóm lệnh Events, nhóm lệnh Control, nhóm lệnh Sensing, nhóm lệnh Operators.


  Phần 3: Thiết kế dự án SCRATCH

  Phần này sẽ giúp các em tìm hiểu được các kiến thức sau:

  - Sử dụng Scratch cho lĩnh vực: Những câu chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật ..

  - Thiết kế một số dự án cho các lĩnh vực.