Google+




Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+




Hide



Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 52: Ứng dụng Hàm Chuỗi Ký Tự và Hàm Logic cho bài toán Kinh Doanh


Tóm tắt lý thuyết:

1. Các hàm Chuỗi ký tự

a. Hàm LEFT

- Lấy ký tự từ bên trái của chuỗi

- Công thức tổng quát: = LEFT (ô chứa chuỗi, số ký tự cần lấy)

b. Hàm RIGHT

- Lấy ký tự từ bên phải của chuỗi

- Công thức tổng quát: = RIGHT (ô chứa chuỗi, số ký tự cần lấy)

c. Hàm MID

- Lấy ký tự từ vị trí bất kì của chuỗi

- Công thức tổng quát: = MID (ô chứa chuỗi, vị trí ký tự bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy bắt đầu từ vị trí ký tự lấy)

2. Cách sử dụng hàm Logic IF

- Hàm IF được sử dụng khi có các điều kiện NẾU

- Công thức tổng quát hàm IF

= IF (biểu thức điều kiện, kết quả trả về, kết quả còn lại)

Áp dụng vào bài toán đề bài:

Yêu cầu 1: Lập công thức cho cột Mã loại, biết Ký tự cuối cùng của Mã HĐ là Mã loại

- Phân tích đề bài như sau:

+ Ký tự cuối cùng phải lấy từ bên phải sang (sử dụng hàm RIGHT)

+ Địa chỉ ô tham chiếu của Mã HĐ là B3

+ Ta lấy 1 ký tự cuối cùng

- Áp dụng vào công thức tổng quát của hàm RIGHT

Vậy công thức phải điền ở ô C3 là = RIGHT (B3,1)

Yêu cầu 2: Lập công thức cho cột STTHĐ, biết 3 ký tự giữa của Mã HĐ là STT hóa đơn

- Phân tích đề bài như sau:

+ Lấy 3 ký tự giữa, tức là lấy từ vị trí bất kì của chuỗi (sử dụng hàm MID)

+ Địa chỉ ô tham chiếu của Mã HĐ là B3

+ Chuỗi này có 5 ký tự, vị trí bắt đầu lấy ký tự là vị trí 2

+ Số ký tự cần lấy là 3

- Áp dụng vào công thức tổng quát của hàm MID

Vậy công thức phải điền ở ô D3 là = MID (B3,2,3)

Yêu cầu 3: Tính cột giảm giá, biết

Mã loại là 1: thì Giảm giá = 30% * Đơn giá * Số lượng

Mã loại là 2: thì Giảm giá = 50% * Đơn giá * Số lượng

- Phân tích đề bài như sau:

Nếu lồng vào công thức tổng quát hàm IF thì

+ Biểu thức điều kiện là: Mã loại = 1

+ Kết quả trả về là 30% * Đơn giá * Số lượng

+ Kết quả còn lại là 50% * Đơn giá * Số lượng

- Địa chỉ tham chiếu của ô Mã loại là C3

- Địa chỉ tham chiếu của ô Đơn giá là E3

- Địa chỉ tham chiếu của ô Số lượng là F3

Vậy công thức phải điền ở ô G3 là = IF (C3=”1”,0.3*E3*F3,0.5*E3*F3)

Yêu cầu 4: Tính cột Thành tiền = Đơn giá * Số lượng – Giảm giá

- Địa chỉ tham chiếu của ô Đơn giá là E3

- Địa chỉ tham chiếu của ô Số lượng là F3

- Địa chỉ tham chiếu của ô Giảm giá là G3

Vậy công thức phải điền ở ô H3 là = E3 * F3 – G3

« Thu gọn



Bài cùng chuyên mục



 • BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

  Microsoft Excel là chương trình xử lý Bảng tính tốt nhất hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội như: dễ dùng, tích hợp nhiều hàm tính toán áp dụng cho hầu hết các trường hợp, chiết xuất nhanh, trình bày bảng biểu đẹp.. chắc chắn Microsoft Excel là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang cần làm và cần tìm hiểu về các việc liên quan đến số liệu.

  Bộ Bài Tập Thực Hành Excel của tinhoc123.net hướng tới các mục tiêu:

  - Dễ hiểu, dễ tiếp cận, ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với Excel.

  - Xây dựng bài thực hành từ những kiến thức cơ bản nhất.

  - Hướng dẫn học viên từng bước triển khai bài tập, từ dễ đến khó.

  - Dần hình thành kĩ năng thực hành xử lý bảng tính một cách toàn diện.

  - Xử lý nhiều tình huống thực tế với đầy đủ các hàm cơ bản đến phức tạp trong Excel.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành Excel này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng Xử lý bảng tính với Microsoft Excel 2013.


  BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD

  Microsoft Word là phần mềm Xử lý văn bản rất hiện đại, giúp người dùng soạn thảo được tất cả các văn bản cần thiết, như báo cáo, giấy mời, biên bản, thông báo… Trong bộ Bài Tập Thực Hành Word, Tinhoc123.net sẽ hướng dẫn học viên chi tiết từ những bài thực hành cơ bản nhất cho người chưa từng soạn thảo văn bản; sau đó sẽ nâng cao dần kĩ năng để người học có thể tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất.

  Các bạn hãy làm theo thứ tự từng bài mà chúng tôi đã sắp xếp để nâng cao kĩ năng thực hành của mình. Chúng tôi đã xây dựng nhiều văn bản thực tế lồng vào bài học để học viên có thể thực hành trực tiếp.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành Word này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng Xử lý văn bản với Microsoft Word 2013.


  BÀI TẬP THỰC HÀNH POWERPOINT

  Microsoft PowerPoint 2013 là phần mềm trình chiếu hiện đại, giúp người thuyết trình tự tin trước những buổi họp, hội thảo, trước đám đông. PowerPoint đã tích hợp sẵn rất nhiều công nghệ trong nó, từ âm thanh, hình ảnh, đến văn bản, đủ để tạo ra một bản trình chiếu hoàn hảo.

  Với bộ Bài Tập Thực Hành PowerPoint của tinhoc123.net, sau khi học viên học có thể nắm bắt được toàn bộ các kĩ năng cơ bản khi làm một bản trình chiếu với những hiệu ứng, media hoàn chỉnh, tự tin để thiết kế một bản trình chiếu theo ý tưởng của riêng mình.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành PowerPoint này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng thuyết trình với Microsoft PowerPoint 2013.