Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 51: Ứng dụng Hàm Logic và Hàm Tham Chiếu cho bài toán Tính Điểm


Tóm tắt lý thuyết

1. Cách sử dụng hàm Logic IF

- Hàm IF được sử dụng khi có các điều kiện NẾU

- Công thức tổng quát hàm IF

= IF (biểu thức điều kiện, kết quả trả về, kết quả còn lại)

2. Cách sử dụng hàm tham chiếu VLOOKUP

- Hàm VLOOKUP được sử dụng để tham chiếu xuống một bảng phụ chứa dữ liệu

- Công thức tổng quát hàm VLOOKUP

= VLOOKUP (dữ liệu chung để tham chiếu giữa 2 bảng, địa chỉ tuyệt đối của vùng bảng phụ, số thứ tự cột cần lấy trong bảng phụ, điền giá trị 0 hoặc 1)

0: dò tìm chính xác (tuyệt đối)

1: dò tìm không chính xác (tương đối)

Áp dụng vào bài toán đề bài:

Yêu cầu 1: LÝ THUYẾT = LT/10 nếu LT > 10, ngược lại LÝ THUYẾT = LT

- Phân tích đề bài như sau:

Nếu LT > 10 thì LÝ THUYẾT = LT/10, còn lại LÝ THUYẾT = LT

- Vậy nếu lồng vào công thức tổng quát hàm IF thì

+ Biểu thức điều kiện là: LT > 10

+ Kết quả trả về là LT/10

+ Kết quả còn lại là LT

- Địa chỉ tham chiếu của ô LT là C7

- Địa chỉ tham chiếu ô của LÝ THUYẾT là E7

Vậy công thức phải điền ở ô E7 là = IF (C7>10, C7/10, C7)

Yêu cầu 2: THỰC HÀNH = TH/10 nếu TH > 10, ngược lại THỰC HÀNH = TH

- Phân tích tương tự như Yêu cầu 1

Vậy công thức phải điền ở ô F7 là = IF (C7>10, C7/10, C7)

Yêu cầu 3: ĐTB = (LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH)/2

- Địa chỉ tham chiếu của ô ĐTB là G7

- Địa chỉ tham chiếu của ô LÝ THUYẾT là E7

- Địa chỉ tham chiếu của ô THỰC HÀNH là F7

Vậy công thức phải điền ở ô G7 là = (E7 + F7) / 2

Yêu cầu 4: Xếp loại cho thí sinh dựa vào bảng Xếp loại

- Phân tích đề bài như sau:

+ Bảng xếp loại là bảng phụ bên ngoài bảng chính

+ Bảng xếp loại chứa các giá trị tương đối (ví dụ khoảng điểm từ 0 đến 5, từ 5 đến 8, từ 8 đến 10) nên khi dò tìm điểm từ bảng chính (điểm 6; 4.25; 5.6; 7; 8.45) thì việc dò tìm này chỉ là tương đối

- Áp dụng vào công thức tổng quát của hàm VLOOKUP

= VLOOKUP (dữ liệu chung để tham chiếu giữa 2 bảng, địa chỉ tuyệt đối của vùng bảng phụ, số thứ tự cột cần lấy trong bảng phụ, điền giá trị 0 hoặc 1)

+ Dữ liệu chung của 2 bảng chính là ĐTB (ô G7)

+ Địa chỉ tuyệt đối của vùng bảng phụ là $A$14:$B$17

+ Lấy cột Xếp loại trong bảng phụ (cột 2)

+ Dò tìm tương đối (điền giá trị 1)

Vậy công thức phải điền ở ô H7 là = VLOOKUP (G7, $A$14:$B$17, 2, 1)

Yêu cầu 5: Lọc ra các thí sinh xếp loại Trung bình

- Bôi đen toàn bộ cột Xếp loại

- Vào tab Home -> nhóm Editing -> Sort & Filter -> Filter

- Xuất hiện biểu tượng Filter ở cột Xếp loại

- Kích mũi tên trỏ xuống -> chọn xếp loại Trung Bình

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

  Microsoft Excel là chương trình xử lý Bảng tính tốt nhất hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội như: dễ dùng, tích hợp nhiều hàm tính toán áp dụng cho hầu hết các trường hợp, chiết xuất nhanh, trình bày bảng biểu đẹp.. chắc chắn Microsoft Excel là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang cần làm và cần tìm hiểu về các việc liên quan đến số liệu.

  Bộ Bài Tập Thực Hành Excel của tinhoc123.net hướng tới các mục tiêu:

  - Dễ hiểu, dễ tiếp cận, ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với Excel.

  - Xây dựng bài thực hành từ những kiến thức cơ bản nhất.

  - Hướng dẫn học viên từng bước triển khai bài tập, từ dễ đến khó.

  - Dần hình thành kĩ năng thực hành xử lý bảng tính một cách toàn diện.

  - Xử lý nhiều tình huống thực tế với đầy đủ các hàm cơ bản đến phức tạp trong Excel.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành Excel này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng Xử lý bảng tính với Microsoft Excel 2013.


  BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD

  Microsoft Word là phần mềm Xử lý văn bản rất hiện đại, giúp người dùng soạn thảo được tất cả các văn bản cần thiết, như báo cáo, giấy mời, biên bản, thông báo… Trong bộ Bài Tập Thực Hành Word, Tinhoc123.net sẽ hướng dẫn học viên chi tiết từ những bài thực hành cơ bản nhất cho người chưa từng soạn thảo văn bản; sau đó sẽ nâng cao dần kĩ năng để người học có thể tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất.

  Các bạn hãy làm theo thứ tự từng bài mà chúng tôi đã sắp xếp để nâng cao kĩ năng thực hành của mình. Chúng tôi đã xây dựng nhiều văn bản thực tế lồng vào bài học để học viên có thể thực hành trực tiếp.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành Word này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng Xử lý văn bản với Microsoft Word 2013.


  BÀI TẬP THỰC HÀNH POWERPOINT

  Microsoft PowerPoint 2013 là phần mềm trình chiếu hiện đại, giúp người thuyết trình tự tin trước những buổi họp, hội thảo, trước đám đông. PowerPoint đã tích hợp sẵn rất nhiều công nghệ trong nó, từ âm thanh, hình ảnh, đến văn bản, đủ để tạo ra một bản trình chiếu hoàn hảo.

  Với bộ Bài Tập Thực Hành PowerPoint của tinhoc123.net, sau khi học viên học có thể nắm bắt được toàn bộ các kĩ năng cơ bản khi làm một bản trình chiếu với những hiệu ứng, media hoàn chỉnh, tự tin để thiết kế một bản trình chiếu theo ý tưởng của riêng mình.

  Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành PowerPoint này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng thuyết trình với Microsoft PowerPoint 2013.