Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 13: Lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


TÔ MÀU CÓ ĐIỀU KIỆN

- Chọn vùng dữ liệu

- Home / nhóm Styles / Conditional Formatting

- Highlight Cells Rules: chọn phép so sánh

+ Greater than: phép so sánh lớn hơn

+ Less than: phép so sánh nhỏ hơn

+ Between: phép so sánh khoảng giá trị nào đó

+ Equal to: phép so sánh bằng

- Format cells that are: điền giá trị so sánh

- With: chọn màu cho chữ, đổ màu cho ô

- Custom Format

+ Font / Color: chọn màu cho chỡ

+ Fill: chọn màu để đổ cho ô

LỌC, TÁCH DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AUTO FILTER )

- Chọn vùng dữ liệu

- Home / nhóm Editing / Sort and Filter / Filter

- Kích chọn mũi tên ở tên cột

- Chọn giá trị phù hợp với điều kiện lọc

- Nhấn OK

LỌC, TÁCH DỮ LIỆU NÂNG CAO (ADVANCED FILTER )

* VỚI ĐIỀU KIỆN AND (và)

- Lập bảng điều kiện AND (và)

+ Lập bảng ở vị trí còn trống và ngang hàng

+ Copy tên dữ liệu chứa điều kiện

+ Lập công thức điều kiện

- LỌC, TÁCH, CHIẾT XUẤT DỮ LIỆU

+ Nhóm Data / nhóm Sort & Filter / Advanced

+ Filter the list , in-place : bảng kết quả xuất hiện tại vị trí bảng hiện tại

+ Copy to another location: bảng kết quả xuất hiện tại vị trí khác còn trống

+ List range: chọn khu vực bảng dữ liệu

+ Criteria range: chọn khu vực bảng điều kiện

+ Copy to: chọn ô đầu tiên của bảng kết quả

+ Nhấn OK

* VỚI ĐIỀU KIỆN OR (hoặc)

- Lập thêm cột phụ xử lý điều kiện song song

- Sử dụng điều kiện lọc

- Lọc ra dữ liệu thỏa mãn điều kiện

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn