Google+




Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+




Hide



Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 14: Sao chép, di chuyển, xóa nội dung của ô


Lệnh Copy (Ctrl + C): sao chép nội dung ô

Lệnh Cut (Ctrl + X): di chuyển nội dung ô

Lệnh Paste (Ctrl + V): dán nội dung ô vào vị trí ô khác

Sao chép, di chuyển nội dung của ô

- Chọn ô

- Sao chép (Ctrl + C) hoặc di chuyển (Ctrl + X)

- Đặt con trỏ vào vị trí ô mới cần đặt nội dung

- Dán nội dung ô (Ctrl + V)

Sao chép, di chuyển nội dung của vùng

- Chọn ô

- Sao chép (Ctrl + C) hoặc di chuyển (Ctrl + X)

- Đặt con trỏ vào vị trí ô mới cần đặt nội dung

- Dán nội dung ô (Ctrl + V)

« Thu gọn


Phần 2: Ô

Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

- Chèn, chọn dữ liệu

- Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

- Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu

2.1 Chèn và chọn dữ liệu

Bài 7: Nhập dữ liệu vào ô 05:18


Bài 8: Chọn ô 02:29


2.2 Chỉnh sửa và sắp xếp

Bài 9: Chỉnh sửa ô 02:52


Bài 10: Tìm kiếm 02:04


Bài 11: Thay thế 01:50


Bài 12: Sắp xếp dữ liệu 08:28


Bài 13: Lọc, tách, chiết xuất dữ liệu 13:32


2.3 Sao chép, di chuyển và xóa

Bài 14: Sao chép, di chuyển, xóa nội dung của ô 03:46


Bài 15: Sử dụng tiện ích tự động điền AutoFill 04:18



Bài cùng chuyên mục



 • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn