Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 3: Bố cục & theme


THAY ĐỔI BỐ CỤC (LAYOUT )

- Chọn slide

- Tab Home / Layout

- Chọn bố cục slide từ danh sách

ÁP DỤNG THEME CÓ SẴN

- Mở bài thuyết trình

- Tab Design / nhóm Themes / kích mũi tên trỏ xuống

- Di chuyển chuột qua themes để xem trước

- Kích chuột chọn theme phù hợp

SỬA THEME

- Mở bài thuyết trình

- Tab Design / nhóm Variants / kích mũi tên trỏ xuống

+ Colors :chỉnh màu themes

+ Fonts :chỉnh font themes

+ Effects : chỉnh hiệu ứng themes

+ Background Styles :chỉnh màu nền themes

« Thu gọn


Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

- Tạo Slide

- Tạo Slide chủ (Master Slide)

2.1 Bố cục và thao tác slide

Bài 3: Bố cục & theme 06:51


Bài 4: Thao tác với slide 19:27


2.2 Slide chủ

Bài 5: Slide chủ (Master Slide) 06:23Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Đây là phần mở đầu, học viên sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về PowerPoint:

  - Làm quen với ứng dụng trình chiếu

  - Thuyết trình hiệu quả cần tuân theo các quy tắc


  Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

  - Tạo Slide

  - Tạo Slide chủ (Master Slide)


  Phần 3: Văn bản

  Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về văn bản trong PowerPoint sau khi học xong phần kiến thức này:

  - Xử lý văn bản

  - Định dạng văn bản


  Phần 4: Biểu đồ

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

  - Sử dụng biểu đồ đồ thị

  - Biểu đồ phân cấp


  Phần 5: Đối tượng đồ họa

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về các đối tượng đồ họa trong PowerPoint:

  - Các đối tượng hình ảnh, hình vẽ

  - Các đối tượng âm thanh, video, clip


  Phần 6: Chuẩn bị xuất kết quả thuyết trình

  Đây là phần kiến thức quan trọng của PowerPoint, phần này cung cấp cho học viên các thao tác về hiệu ứng nổi bật như:

  - Hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng hoạt họa

  - Sử dụng liên kết Trigger

  - Xuất bản thuyết trình