Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 4: Thao tác với slide


TẠO SLIDE MỚI

- Cách 1:

+ Kích chuột phải vào slide / New Slide

- Cách 2:

+ Tab Home / nhóm Slide / New Slide

+ Chọn 1 kiểu bố cục slide

HAI LOẠI BỐ CỤC SLIDE PHỔ BIẾN

- Title Slide : slide tiêu đề và phụ đề

- Title and Content Slide : slide tiêu đề và nội dung

+ Insert Table : chèn bảng

+ Insert Chart : chèn biểu đồ

+ Insert a SmartArt Graphic : chèn biểu đồ phân cấp

+ Pictures : chèn ảnh

+ Online Pictures : chèn ảnh từ mạng

+ Insert Video : chèn video

TẠO BẢNG BIỂU

- Kích chọn Insert Table

Number of columns : nhập số cột

Number of rows : nhập số hàng

- Tab Table Tools

Nhóm Table Styles : chọn kiểu định dạng sẵn cho bảng

TẠO BIỂU ĐỒ

- Kích chọn Insert Chart

- Chọn kiểu biểu đồ

- Nhập dữ liệu biểu đồ vào bảng Excel / Close

CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ

- Tab Chart Tools

+ Change Colors : thay đổi màu biểu đồ

+ Chart Style : chọn kiểu dáng biểu đồ

- Hiển thị thông số dữ liệu

+ Nhóm Chart Layouts / Add Chart Element / Data Labels

- Chọn 1 kiểu hiển thị thông số

CHÈN HÌNH ẢNH

- Kích chọn Pictures

- Chọn đường dẫn hình ảnh / Insert

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH

- Tab Picture Tools

+ Corrections : chỉnh độ sáng, độ nét

+ Color : thay đổi tông màu chính

+ Crop : cắt 1 phần ảnh chính

+ Rotate : xoay, lật ảnh

+ Picture Styles : chọn khung

CHÈN VIDEO /CLIP

- Kích chọn Insert Video

- Chọn đường dẫn video /clip

+ From a file : lấy video từ máy tính

+ Onedrive-Personal : lấy video từ hệ thống lưu trữ của Microsoft (cần có mạng)

+ Youtube : lấy video từ Youtube (cần có mạng)- Insert

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Đây là phần mở đầu, học viên sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về PowerPoint:

  - Làm quen với ứng dụng trình chiếu

  - Thuyết trình hiệu quả cần tuân theo các quy tắc


  Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

  - Tạo Slide

  - Tạo Slide chủ (Master Slide)


  Phần 3: Văn bản

  Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về văn bản trong PowerPoint sau khi học xong phần kiến thức này:

  - Xử lý văn bản

  - Định dạng văn bản


  Phần 4: Biểu đồ

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

  - Sử dụng biểu đồ đồ thị

  - Biểu đồ phân cấp


  Phần 5: Đối tượng đồ họa

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về các đối tượng đồ họa trong PowerPoint:

  - Các đối tượng hình ảnh, hình vẽ

  - Các đối tượng âm thanh, video, clip


  Phần 6: Chuẩn bị xuất kết quả thuyết trình

  Đây là phần kiến thức quan trọng của PowerPoint, phần này cung cấp cho học viên các thao tác về hiệu ứng nổi bật như:

  - Hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng hoạt họa

  - Sử dụng liên kết Trigger

  - Xuất bản thuyết trình