Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 16: Sao chép và di chuyển văn bản


NẾU LÀ TRONG CÙNG MỘT TÀI LIỆU

Sao chép đoạn văn bản

- Chọn đoạn văn bản

- Tab Home / nhóm Clipboard , chọn nút Copy (Ctrl + C)

- Chọn vị trí cần đặt tài liệu sao chép

- Ấn nút Paste ( Ctrl + V)

Di chuyển văn bản

- Chọn đoạn văn bản

- Tab Home / nhóm Clipboard , chọn nút Cut (Ctrl + X)

- Chọn vị trí cần đặt tài liệu sao chép

- Ấn nút Paste (Ctrl + V).

SAO CHÉP VÀ DI CHUYỂN GIỮA CÁC TÀI LIỆU

- Mở hai tài liệu có nội dung cần sao chép. Cả 2 tài liệu này sẽ được hiển thị thành các tab trên thanh tác vụ.

SAO CHÉP ĐOẠN VĂN BẢN SANG TÀI LIỆU KHÁC

- Mở tài liệu rồi chọn văn bản, sau đó chọn Copy

- Nhấn tài liệu còn lại trên thanh tác vụ, hoặc chọn Tab View / Switch Windows

- Đặt chuột vào vị trí muốn sao chép, nhấn nút Paste

DI CHUYỂN VĂN BẢN TỪ TÀI LIỆU SANG TÀI LIỆU KHÁC:

- Mở tài liệu rồi chọn văn bản, sau đó chọn Cut

- Nhấn tài liệu còn lại trên thanh tác vụ, hoặc chọn Tab View / Switch Windows

- Đặt chuột vào vị trí muốn sao chép, nhấn nút Paste

CHÚ Ý: Có thể kích chuột phải và chọn các lệnh Copy , Cut , Paste

UNDO REDO

- Undo là lệnh để hủy một hành động, chọn biểu tượng trên thanh Quick Access hoặc Ctrl + Z

- Redo là lệnh để thực hiện lại một hành động, chọn biểu tượng trên thanh Quick Access hoặc Ctrl + Y

- Mũi tên giữa các nút Undo Redo: hiển thị các hành động vừa thao tác

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Trong phần này, học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản nhất về Word:

  - Mở phần mềm, giới thiệu các thành phần của giao diện.

  - Các thao tác cơ bản khi làm việc với Word.

  - Thiết lập tùy chọn ứng dụng để nâng cao hiệu quả làm việc.


  Phần 2: Tạo tài liệu

  Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

  - Nhập văn bản

  - Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

  - Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản


  Phần 3: Định dạng

  Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn tạo các định dạng cho văn bản và đoạn văn bản:

  - Thiết lập định dạng văn bản

  - Thiết lập căn lề, thụt đầu dòng, khoảng cách đoạn văn bản

  - Đánh dấu, đánh số đề mục

  - Tạo các đường viền. Tạo trang bìa văn bản


  Phần 4: Đối tượng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm rõ các thao tác về các đối tượng trong Word:

  - Làm việc với bảng biểu

  - Làm việc với các đối tượng đồ họa như đồ thị, hình ảnh, hình vẽ...


  Phần 5: Trộn thư

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác trộn thư trong phần kiến thức này:

  - Trộn thư thủ công

  - Trộn thư theo từng bước tự động


  Phần 6: Xuất dữ liệu

  Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

  - Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

  - Thao tác in ấn văn bản