Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 15: Thay thế văn bản


THAY THẾ TỪ/ CỤM TỪ

- Tab Home / nhóm Editing / Replace (Ctrl + H)

- Nhập từ/cụm từ cần tìm vào hộp Find what

- Nhập từ thay thế vào hộp Replace with

- Tùy chọn More tương tự như thao tác tìm kiếm văn bản

- Find Next để tìm kiếm kết quả đầu tiên

- Replace để thay thế 1 từ,

- Replace all để thay thế tất cả kết quả tìm kiếm.

« Thu gọn


Phần 2: Tạo tài liệu

Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

- Nhập văn bản

- Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

- Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản

2.1 Nhập văn bản

Bài 7: Các chế độ hiển thị trang 03:32


Bài 8: Nhập văn bản vào tài liệu 04:30


Bài 9: Cách nhập văn bản Tiếng Việt 04:36


Bài 10: Chèn biểu tượng ký tự đặc biệt 03:33


Bài 11: Di chuyển xung quanh văn bản 04:06


2.2 Chọn và chỉnh sửa văn bản

Bài 12: Chọn văn bản 03:51


Bài 13: Chỉnh sửa văn bản 04:02


Bài 14: Tìm kiếm văn bản 05:57


Bài 15: Thay thế văn bản 02:25


Bài 16: Sao chép và di chuyển văn bản 06:33Học tiếng Anh

Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Trong phần này, học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản nhất về Word:

  - Mở phần mềm, giới thiệu các thành phần của giao diện.

  - Các thao tác cơ bản khi làm việc với Word.

  - Thiết lập tùy chọn ứng dụng để nâng cao hiệu quả làm việc.


  Phần 2: Tạo tài liệu

  Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

  - Nhập văn bản

  - Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

  - Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản


  Phần 3: Định dạng

  Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn tạo các định dạng cho văn bản và đoạn văn bản:

  - Thiết lập định dạng văn bản

  - Thiết lập căn lề, thụt đầu dòng, khoảng cách đoạn văn bản

  - Đánh dấu, đánh số đề mục

  - Tạo các đường viền. Tạo trang bìa văn bản


  Phần 4: Đối tượng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm rõ các thao tác về các đối tượng trong Word:

  - Làm việc với bảng biểu

  - Làm việc với các đối tượng đồ họa như đồ thị, hình ảnh, hình vẽ...


  Phần 5: Trộn thư

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác trộn thư trong phần kiến thức này:

  - Trộn thư thủ công

  - Trộn thư theo từng bước tự động


  Phần 6: Xuất dữ liệu

  Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

  - Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

  - Thao tác in ấn văn bản