Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 14: Tìm kiếm văn bản


Tab Home / nhóm Editing / trỏ vào lệnh Find (Ctrl + F)

- Find: Tìm nhanh

- Advanced find: Tìm kiếm nâng cao

Find: Tìm nhanh

- Cửa sổ tìm kiếm Navigation bên trái xuất hiện

- Gõ một từ tìm kiếm vào khung Search document

- Chú ý trong mục tìm kiếm nhanh chỉ tìm được chính xác từ khóa cần tìm kiếm, mà ko tìm được các từ gần giống hoặc tương tự nó.

Advanced find: Tìm kiếm nâng cao

- Cửa sổ Find and replace xuất hiện.

- Nhập từ và cụm từ cần tìm vào hộp Find what

- Chọn nút More để lọc thông tin tìm kiếm.

+ MATCH CASE : để đảm bảo từ tìm kiếm khớp với kiểu chữ trong văn bản, chữ hoa chữ thường, được nhập trong hộp Find what

+ FIND WHOLE WORDS ONLY : để đảm bảo chỉ tìm toàn bộ từ, ví dụ tìm từ anh thì chỉ tìm từ anh chứ không tìm các từ như xanh, manh, thanh…

+ USE WILDCARDS : cho phép dùng các ký tự thay thế nếu người dùng không nhớ toàn bộ từ, ví dụ an? Sẽ cho phép tìm thấy các từ anh, an, thanh, manh…

+ SOUNDS LIKE : tìm từ có cách viết hoặc phát âm gần giống, (chỉ hỗ trợ tiếng Anh), ví dụ tìm nite sẽ thấy các từ note, night, neat FIND ALL WORD FORMS: tìm tất cả các dạng từ (chỉ hỗ trợ tiếng anh)

« Thu gọn


Phần 2: Tạo tài liệu

Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

- Nhập văn bản

- Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

- Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản

2.1 Nhập văn bản

Bài 7: Các chế độ hiển thị trang 03:32


Bài 8: Nhập văn bản vào tài liệu 04:30


Bài 9: Cách nhập văn bản Tiếng Việt 04:36


Bài 10: Chèn biểu tượng ký tự đặc biệt 03:33


Bài 11: Di chuyển xung quanh văn bản 04:06


2.2 Chọn và chỉnh sửa văn bản

Bài 12: Chọn văn bản 03:51


Bài 13: Chỉnh sửa văn bản 04:02


Bài 14: Tìm kiếm văn bản 05:57


Bài 15: Thay thế văn bản 02:25


Bài 16: Sao chép và di chuyển văn bản 06:33Học tiếng Anh

Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Trong phần này, học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản nhất về Word:

  - Mở phần mềm, giới thiệu các thành phần của giao diện.

  - Các thao tác cơ bản khi làm việc với Word.

  - Thiết lập tùy chọn ứng dụng để nâng cao hiệu quả làm việc.


  Phần 2: Tạo tài liệu

  Phần này sẽ hướng dẫn các thao tác tạo tài liệu cho học viên:

  - Nhập văn bản

  - Hiển thị và di chuyển quanh văn bản

  - Chỉnh sửa, tìm kiếm, thay thế, sao chép, di chuyển văn bản


  Phần 3: Định dạng

  Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn tạo các định dạng cho văn bản và đoạn văn bản:

  - Thiết lập định dạng văn bản

  - Thiết lập căn lề, thụt đầu dòng, khoảng cách đoạn văn bản

  - Đánh dấu, đánh số đề mục

  - Tạo các đường viền. Tạo trang bìa văn bản


  Phần 4: Đối tượng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm rõ các thao tác về các đối tượng trong Word:

  - Làm việc với bảng biểu

  - Làm việc với các đối tượng đồ họa như đồ thị, hình ảnh, hình vẽ...


  Phần 5: Trộn thư

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác trộn thư trong phần kiến thức này:

  - Trộn thư thủ công

  - Trộn thư theo từng bước tự động


  Phần 6: Xuất dữ liệu

  Trong phần này, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức để hoàn thành văn bản soạn thảo:

  - Thiết lập trước khi in ấn: hướng tài liệu, kích cỡ trang, chèn thêm đối tượng vào trang

  - Thao tác in ấn văn bản