Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 9: Biểu đồ phân cấp


TẠO BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP

- Tạo slide dạng tiêu đề - nội dung

- Insert a SmartArt Graphic

- Chọn dạng biểu đồ

- Soạn nội dung trong các hộp

ĐỊNH DẠNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP

- Tab SmartArt Tools / nhóm SmartArt Style

- Chọn 1 kiểu biểu đồ

THAY ĐỔI MÀU BIỂU ĐỒ

- Nhóm SmartArt Style / Change Colors

- Chọn 1 màu

THAY ĐỔI KIỂU BỐ CỤC BIỂU ĐỒ

- Nhóm Layouts

- Chọn 1 kiểu bố cục mới

ĐỔI CHIỀU CÁC HỘP TRONG BIỂU ĐỒ

- Nhóm Create Graphic

- Right to Left

THÊM ĐỒNG CẤP, TRÊN CẤP, DƯỚI CẤP

- Chọn vị trí hộp

- Nhóm Create Graphic / Add Shape

- Kích chọn mũi tên hướng xuống dưới

+ Add Shape After : chèn 1 đồng cấp vào sau hộp chọn

+ Add Shape Before : chèn 1 đồng cấp vào trước hộp chọn

+ Add Shape Above : chèn 1 cấp cao hơn vào phía trên hộp chọn

+ Add Shape Below : chèn 1 cấp dưới vào dưới hộp chọn

« Thu gọn


Phần 4: Biểu đồ

Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

- Sử dụng biểu đồ đồ thị

- Biểu đồ phân cấp

4.1 Biểu đồ, đồ thị, biểu đồ phân cấp

Bài 8: Sử dụng biểu đồ 08:43


Bài 9: Biểu đồ phân cấp 08:25Học tiếng Anh

Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Đây là phần mở đầu, học viên sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về PowerPoint:

  - Làm quen với ứng dụng trình chiếu

  - Thuyết trình hiệu quả cần tuân theo các quy tắc


  Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

  - Tạo Slide

  - Tạo Slide chủ (Master Slide)


  Phần 3: Văn bản

  Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về văn bản trong PowerPoint sau khi học xong phần kiến thức này:

  - Xử lý văn bản

  - Định dạng văn bản


  Phần 4: Biểu đồ

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

  - Sử dụng biểu đồ đồ thị

  - Biểu đồ phân cấp


  Phần 5: Đối tượng đồ họa

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về các đối tượng đồ họa trong PowerPoint:

  - Các đối tượng hình ảnh, hình vẽ

  - Các đối tượng âm thanh, video, clip


  Phần 6: Chuẩn bị xuất kết quả thuyết trình

  Đây là phần kiến thức quan trọng của PowerPoint, phần này cung cấp cho học viên các thao tác về hiệu ứng nổi bật như:

  - Hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng hoạt họa

  - Sử dụng liên kết Trigger

  - Xuất bản thuyết trình