Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 8: Sử dụng biểu đồ


TẠO BIỂU ĐỒ ĐỒ THỊ

- Tạo slide dạng tiêu đề - nội dung

- Insert Chart

- Chọn dạng biểu đồ

- Nhập dữ liệu vào bảng tính Excel / Close

THAY ĐỔI KIỂU BIỂU ĐỒ

- Tab Chart Tools / tab Design / nhóm Chart Styles

- Chọn 1 kiểu biểu đồ từ danh sách

THAY ĐỔI TÔNG MÀU BIỂU ĐỒ

- Nhóm Chart Styles / Change Colors

- Chọn 1 nhóm màu

ĐẶT TIÊU ĐỀ & CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ

- Kích chuột vào Chart Title rồi đặt tên

- Chỉnh sửa tiêu đề biểu đồ: Nhóm Chart Layouts /Add Chart Element / Chart Title

+ None : không hiển thị tiêu đề

+ Above Chart : tiêu đề ở phía trên biểu đồ

+ Centered Overlay : tiêu đề chồng lên biểu đồ và căn giữa

TẠO TIÊU ĐỀ PHỤ (TIÊU ĐỀ TRỤC)

- Nhóm Chart Layouts / Add Chart Element / Axis Title

- Chọn kiểu tiêu đề trục

- Đặt tên tiêu đề trục

TẠO NHÃN DỮ LIỆU CHO BIỂU ĐỒ

- Nhóm Chart Layouts / Add Chart Element / Data Labels

+ None : Không thêm nhãn

+ Center : Nhãn ở giữa

+ Inside End : Nhãn ở trên, nằm trong biểu đồ

+ Inside Base : Nhãn ở dưới, nằm trong biểu đồ

+ Outside End : Nhãn ở trên, nằm ngoài biểu đồ

+ Data Callout : Nhãn ở ngoài, có tính chất minh họa

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Đây là phần mở đầu, học viên sẽ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về PowerPoint:

  - Làm quen với ứng dụng trình chiếu

  - Thuyết trình hiệu quả cần tuân theo các quy tắc


  Phần 2: Phát triển bài thuyết trình

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để phát triển bài thuyết trình:

  - Tạo Slide

  - Tạo Slide chủ (Master Slide)


  Phần 3: Văn bản

  Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về văn bản trong PowerPoint sau khi học xong phần kiến thức này:

  - Xử lý văn bản

  - Định dạng văn bản


  Phần 4: Biểu đồ

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên sử dụng biểu đồ trong PowerPoint đúng cách:

  - Sử dụng biểu đồ đồ thị

  - Biểu đồ phân cấp


  Phần 5: Đối tượng đồ họa

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về các đối tượng đồ họa trong PowerPoint:

  - Các đối tượng hình ảnh, hình vẽ

  - Các đối tượng âm thanh, video, clip


  Phần 6: Chuẩn bị xuất kết quả thuyết trình

  Đây là phần kiến thức quan trọng của PowerPoint, phần này cung cấp cho học viên các thao tác về hiệu ứng nổi bật như:

  - Hiệu ứng chuyển tiếp slide, hiệu ứng hoạt họa

  - Sử dụng liên kết Trigger

  - Xuất bản thuyết trình