Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 26: Hàm thống kê


ĐẾM CÁC Ô CHỨA SỐ (COUNT )

=COUNT (vùng dữ liệu)

ĐẾM CÁC Ô CHỨA SỐ VÀ CHỮ (COUNTA )

=COUNTA (vùng dữ liệu)

ĐẾM CÁC Ô TRỐNG (COUNTBLANK )

=COUNTBLANK (vùng dữ liệu)

ĐẾM CÁC Ô KÈM ĐIỀU KIỆN (COUNTIF )

=COUNTIF (vùng dữ liệu,”điều kiện”)

ĐẶT ĐẠI DIỆN CHUỖI KÝ TỰ

x*: chuỗi ký tự bắt đầu bằng ký tự x

*x: chuỗi ký tự kết thúc bằng ký tự x

« Thu gọn


Phần 4: Công thức và hàm

Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

- Công thức hàm và các lỗi thường gặp

- Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.

4.1 Các công thức số học

Bài 22: Tạo công thức số học cơ bản 09:12


Bài 23: Các giá trị lỗi 01:57


Bài 24: Tham chiếu ô 06:29


4.2 Hàm

Bài 25: Hàm toán học 14:32


Bài 26: Hàm thống kê 11:35


Bài 27: Hàm logic 07:27


Bài 28: Hàm tham chiếu 09:33


Bài 29: Hàm chuỗi ký tự 06:31Bài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn