Google+
Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?


Google+
HideNếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

Đóng

Bài 25: Hàm toán học


Các hàm:

- Hàm toán học

- Hàm thống kê

- Hàm logic

- Hàm tham chiếu

- Hàm thời gian …

Công thức chung của 1 hàm = TÊN HÀM (VÙNG DỮ LIỆU, ĐIỀU KIỆN)

CÁC HÀM TOÁN HỌC

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUM )

=SUM (vùng dữ liệu)

2. HÀM TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (MAX )

=MAX (vùng dữ liệu)

3. HÀM TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT (MIN )

=MIN (vùng dữ liệu)

4. HÀM TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG (AVERAGE )

=AVERAGE (vùng dữ liệu)

5. HÀM LÀM TRÒN GIÁ TRỊ (ROUND )

=ROUND (ô dữ liệu,x) x là số thứ tự số thập phân muốn làm tròn

KẾT HỢP CÁC HÀM

- Xác định các hàm cần thiết sử dụng chung 1 công thức

- Xác định hàm nào ở bên ngoài, hàm nào bên trong

- Thực hiện khai báo đầy đủ vùng dữ liệu, điều kiện của từng hàm

- Kiểm tra xem đủ dấu ngoặc () chưa. Chú ý có thể quan sát màu của dấu ()

6. HÀM TÍNH TỔNG CÓ ĐIỀU KIỆN (SUMIF )

=SUMIF (vùng dữ liệu,”điều kiện”)

7. HÀM XẾP HẠNG (RANK )

=RANK (ô dữ liệu, vùng dữ liệu)

Chú ý: khi sử dụng hàm Rank , nếu muốn sao chép công thức, cần chú ý cố định vùng dữ liệu

« Thu gọnBài cùng chuyên mục • Phần 1: Sử dụng ứng dụng

  Phần kiến thức đầu này sẽ giúp học viên tiếp cận với việc sử dụng bảng tính Excel:

  - Làm quen với bảng tính, giao diện và chức năng.

  - Thiết lập các tùy chọn ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.


  Phần 2: Ô

  Học viên khi tìm hiểu phần kiến thức này sẽ biết được các kiến thức về ô trong bảng tính như:

  - Chèn, chọn dữ liệu

  - Chỉnh sửa, sắp xếp dữ liệu trong ô

  - Tìm kiếm, thay thế, lọc, tách, chiết xuất dữ liệu


  Phần 3: Quản lý bảng tính

  Trong phần này, học viên sẽ tiếp xúc với việc quản lý bảng tính qua các thao tác:

  - Thao tác với hàng và cột

  - Thao tác với bảng tính


  Phần 4: Công thức và hàm

  Đây là phần kiến thức quan trọng nhất của Excel, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các hàm thông dụng thực tế:

  - Công thức hàm và các lỗi thường gặp

  - Các hàm sử dụng nhiều nhất: hàm toán học, hàm thống kê, hàm logic, hàm tham chiếu, hàm chuỗi kí tự.


  Phần 5: Định dạng

  Phần kiến thức này sẽ giúp học viên nắm vững các định dạng chính trong Excel:

  - Định dạng số

  - Định dạng ngày tháng


  Phần 6: Biểu đồ

  Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo biểu đồ trong phần kiến thức này:

  - Tạo biểu đồ

  - Chỉnh sửa biểu đồ


  Phần 7: Xuất dữ liệu

  Phần kiến thức này sẽ cung cấp cho học viên các thao tác để in ấn bảng tính:

  - Thiết lập trang giấy trước khi in ấn

  - Các thao tác in ấn